Rob Glastra Fotografie- en Videostudio is een studio

die zich alleen bezighoudt met bedrijfsmatige

fotografie en video-opnamen

Van de kleinste diamant tot het grootste bouwobject

en van hightech vluchtsimulator tot aan de

ambachtelijke producten van de zilversmid.

Onze passie voor het vak zorgt voor een kwalitatief

en creatief beeld van uw onderneming.

Deze pagina’s zijn bedoeld om u een impressie te

geven van ons werk en doel.

Rob Glastra Photography- and Videostudio is a studio that

specializes in commercial photography and video.

From the smallest diamond to the largest buildingobject and from a hightech flightsimulator onto the craftsmanship of a silversmith.

Our passion for the craftmanship stands for quality and creativaty on the image of your enterprises.

These pages are here to give you an impression of our goal and work.